Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

1. Księga ewidencji dzieci
2. Księga uczniów
3. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
4. Ewidencja zaświadczeń OKE
5. Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
6. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
7. Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych
8. Rejestr wydanych kart rowerowych
9. Wykaz pracowników
10. Rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego
11. Rejestr aktów i zaświadczeń dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego
12. Ewidencja wydanych delegacji wyjazdów służbowych pracowników
13. Księga druków ścisłego zarachowania
14. Ewidencja księgowa
15. Ewidencja majątku
16. Rejestr zarządzeń wewnętrznych
17. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
18. Rejestr skarg i wniosków
19. Rejestr korespondencji
20. Rejestr wypadków uczniowskich
21. Rejestr kontroli zewnętrznych
22. Ewidencja osób mających dostęp do danych osobowych
23. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
24. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
25. Wykaz dzieci korzystających ze stołówki szkolnej
26. Wykaz dzieci korzystających z dofinansowania MOPR
27. Wykaz uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>